Di chuyển

Di chuyển

Tìm hiểu mạng lưới giao thông, ưu khuyết điểm của các phương tiện giao thông khác nhau và làm sao để lấy bằng lái xe.

Bạn sẽ hiểu thêm về mạng giao thông công cộng và việc đi lại bằng xe ô tô cá nhân hay xe đạp tại Úc. Bài học cũng được cung cấp thông tin về cách lấy bằng lái xe Úc hay sử dụng bằng lái xe của một nước khác tại đây.

Bài tập

Bài học PDF bao gồm một số từ thông dụng liên quan đến việc lái xe tại Úc. Phần bài tập bao gồm danh sách từ vựng, bài tập mẫu trong thi kiểm tra tiếng Anh xếp lớp (English Placement Test) và luyện phát âm. Bạn sẽ được cung cấp một số địa chỉ Internet để tìm hiểu về hệ thống phương tiện công cộng, việc điều khiển ô tô hay xe đạp tại Australia.

Ý kiến

Các ý kiến của bạn sẽ không xuất hiện trên trang web cho đến khi nó được kiểm duyệt bởi người điều hành. Một khi gửi ý kiến, bạn đã đồng ý tuân theo các nguyên tắc của chúng tôi trong Hướng dẫn kết nối.