Gặp nhân viên tư vấn

Gặp nhân viên tư vấn

Gặp nhân viên tư vấn

Học cách nói chuyện bằng tiếng Anh với nhân viên tư vấn và tìm hiểu về cơ sở y tế trong trường học.

Bạn sẽ biết cách hẹn gặp nhân viên tư vấn và trình bày vấn đề của mình bằng tiếng Anh như thế nào để có kết quả tư vấn tốt nhất cho mình. Bạn cũng sẽ tìm hiểu dịch vụ tư vấn riêng và cơ sở y tế trong trường đại học tại Úc.

Bài tập

Bài học PDF bao gồm một số từ ngữ thường dùng khi hẹn gặp và nhận tư vấn của chuyên viên tư vấn. Bạn sẽ phân biệt được sự khác biệt giữa chuyên viên tư vấn, nhà tâm lý học và bác sĩ tâm lý (counsellors, psychiatrists, and psychologists). Phần bài tập giúp bạn ôn lại từ mới và tập làm bài tập trong kiểm tra tiếng Anh xếp lớp ( English Placement Test) cũng như phát âm ‘t’ và ‘d’. Tìm hiểu về các dịch vụ dành cho sinh viên tại các trường đại học của Úc qua các trang web mà bài học cung cấp.

Ý kiến

Các ý kiến của bạn sẽ không xuất hiện trên trang web cho đến khi nó được kiểm duyệt bởi người điều hành. Một khi gửi ý kiến, bạn đã đồng ý tuân theo các nguyên tắc của chúng tôi trong Hướng dẫn kết nối.