Gia hạn visa

Gia hạn visa

Tìm hiểu về gia hạn visa du học và liệu bạn có thể xin cấp visa du học hay không trong khi bạn đang ở Úc.

Bạn sẽ học cách gia hạn hay nộp đơn xin visa tại Úc và cách trả lời phỏng vấn với nhân viên di trú. Bạn cũng hiểu hơn về sự khác biệt giữa đại học và cao đẳng dạy nghề (TAFE) tại Australia cũng như tầm quan trọng của việc chuẩn bị hồ sơ trước khi gia hạn hay nộp đơn xin visa Australia.

Bài tập

Bài học PDF bao gồm danh sách một số giấy tờ cần thiết trong hồ sơ xin gia hạn hay xin visa dành cho sinh viên mới. Phần bài tập bao gồm một danh sách từ vựng, bài tập mẫu trong bài thi kiêm tra tiếng Anh xếp lớp (English Placement Test) và luyện phát âm. Bạn sẽ được cung cấp một số địa chỉ Internet để tìm hiểu thêm về các yêu cầu khi xin visa du học tại Australia.

Ý kiến

Các ý kiến của bạn sẽ không xuất hiện trên trang web cho đến khi nó được kiểm duyệt bởi người điều hành. Một khi gửi ý kiến, bạn đã đồng ý tuân theo các nguyên tắc của chúng tôi trong Hướng dẫn kết nối.