Hướng dẫn nhập học

Hướng dẫn nhập học

Hướng dẫn nhập học

Tìm hiểu về ngày Hướng dẫn Nhập học (Orientation Day), phỏng vấn xếp lớp và yêu cầu về kết quả học tập và đi học đầy đủ khi đi du học.   

Bạn sẽ học cách nói chuyện với giáo viên và các sinh viên khác trong ngày đầu tiên nhập học. Thông thường bạn sẽ phải làm bài kiểm tra xếp lớp dù bạn đã có điểm IELTS.

Bài học này cũng giới thiệu thêm thông tin về khóa học ELICOS và cách đánh giá kết quả học tập cũng như yêu cầu đi học đầy đủ theo quy định của cơ quan di trú và ảnh hưởng đến visa du học của sinh viên.

                                                                            

Bài tập

Bài học PDF bao gồm danh sách một số chức danh, địa điểm, dịch vụ quan trọng bạn thường gặp trong trường học bằng tiếng Anh. Phần bài tập sẽ giúp bạn luyện tập lại những từ vựng mới học trong bài và làm một mẫu bài trong kiểm tra xếp lớp tiếng Anh (English Placement Test). Bạn sẽ tập nói âm /l/ và tìm hiểu thêm một số các dạng bài kiểm tra trình độ tiếng Anh như IELTS, TOEFL và TOEIC.

Ý kiến

Các ý kiến của bạn sẽ không xuất hiện trên trang web cho đến khi nó được kiểm duyệt bởi người điều hành. Một khi gửi ý kiến, bạn đã đồng ý tuân theo các nguyên tắc của chúng tôi trong Hướng dẫn kết nối.