Hẹn gặp lại

Hẹn gặp lại

Học ngôn ngữ chia tay với bạn bè và gia đình chủ nhà.

Bạn sẽ biết cách chào tạm biệt gia đình chủ nhà cũng như bạn bè bằng tiếng Anh và phải làm thế nào để đi đến sân bay cũng như  những thứ không nên mang ra khỏi nước Úc. Ngoài ra, bạn cũng sẽ được hướng dẫn qua về những địa điểm ở trọ rẻ tiền dành cho du khách tại các thành phố ở Úc.

Bài tập

Bài học PDF bao gồm ngôn ngữ chia tay tại sân bay và một số thành ngữ mẫu câu đã học trong bài nghe. Phần bài tập bao gồm một danh sách từ vựng, bài tập mẫu trong bài thi kiểm tra tiếng Anh xếp lớp (English Placement Test) và luyện phát âm. Bạn sẽ được cung cấp một số địa chỉ Internet giúp bạn tìm hiểu về một số nhà trọ giá rẻ khi đi du lịch cũng như những thứ không được phép mang ra khỏi Úc.

Ý kiến

Các ý kiến của bạn sẽ không xuất hiện trên trang web cho đến khi nó được kiểm duyệt bởi người điều hành. Một khi gửi ý kiến, bạn đã đồng ý tuân theo các nguyên tắc của chúng tôi trong Hướng dẫn kết nối.