Kết bạn với người Úc

Kết bạn với người Úc

Kết bạn với người Úc

Học cách bắt chuyện với bạn người Úc, một số bí quyết về kết bạn và tầm quan trọng của lịch học tập đối với sinh viên du học.

Bạn sẽ học cách giao tiếp và nói chuyện phiếm như thế nào với một người bạn mới gặp. Dù người Úc nổi tiếng là thân thiện nhưng để hình thành một mối quan hệ thân thiết hơn đôi khi không phải là chuyện dễ. Bạn cũng sẽ được hướng dẫn cách lên lịch học tập hàng tuần nhằm cân bằng việc học hành với đời sống xã hội. Phần luyện phát âm sẽ giúp bạn học cách nói những từ kết thúc bằng phụ âm.

Bài tập

Bài học PDF bao gồm một số bí quyết giúp bạn đối thoại một cách hiệu quả bằng tiếng Anh. Bạn cũng học một số mẫu câu dùng để đáp lại khi bạn muốn thể hiện mình đang chú ý lắng nghe.  Ôn lại từ vựng trong bài học qua phần bài tập và tiếp tục thử làm một bài mẫu trong kiểm tra xếp lớp tiếng Anh (English Placement Test). Bạn sẽ tập phát âm ‘i’ và ‘ee’. Danh sách các trang web hữu ích trong bài học này sẽ giúp bạn tìm hiểu về các thành phố chính và sự kiện lớn tại Úc.

Ý kiến

Các ý kiến của bạn sẽ không xuất hiện trên trang web cho đến khi nó được kiểm duyệt bởi người điều hành. Một khi gửi ý kiến, bạn đã đồng ý tuân theo các nguyên tắc của chúng tôi trong Hướng dẫn kết nối.