Nói thẳng nói thật

Nói thẳng nói thật

Nói thẳng nói thật

Tham gia thảo luận trong lớp và tìm hiểu về giờ hướng dẫn - tutorial trong trường đại học.

Bạn sẽ học cách trình bày ý kiến tại những cuộc thảo luận trong lớp và nói thế nào cho lịch sự khi không đồng ý với người khác. Bạn sẽ được cung cấp một số gợi ý để giúp đối phó với cảm giác ngượng ngùng để có thể thảo luận tự tin hơn. Ngoài ra, bạn còn biết mục đích của những giờ hướng dẫn – tutorials tại các trường đại học là nhằm tạo điều kiện cho sinh viên thảo luận và hiểu bài giảng dễ dàng hơn.

Bài tập

Bài học PDF bao gồm một số câu mở đầu và bày tỏ thái độ thường dùng khi bạn muốn phát biểu ý kiến của mình. Phần bài tập bao gồm một danh sách từ vựng, bài tập mẫu trong bài thi kiêm tra tiếng Anh xếp lớp (English Placement Test) và luyện phát âm. Bạn sẽ được cung cấp một số địa chỉ Internet về làm thế nào để thu được kết quả tốt nhất từ giờ hướng dẫn và cách để nói lên ý kiến của bản thân.

Ý kiến

Các ý kiến của bạn sẽ không xuất hiện trên trang web cho đến khi nó được kiểm duyệt bởi người điều hành. Một khi gửi ý kiến, bạn đã đồng ý tuân theo các nguyên tắc của chúng tôi trong Hướng dẫn kết nối.