Tôi đã kiếm được việc làm!

Tôi đã kiếm được việc làm!

Tôi đã kiếm được việc làm!

Học cách nói chuyện khi trực tiếp xin việc và tìm hiểu xin số thuế, quy định để bắt đầu đi làm tại Úc cũng như một số vấn đề cần biết trước khi nhận việc.

Bạn sẽ biết cách sử dụng những mẫu câu và ngôn từ thích hợp bằng tiếng Anh khi xin việc làm thêm từ nhà tuyển dụng tiềm năng. Làm quen với phỏng vấn xin việc không chính thức và đề cập tới vấn đề cấp phép làm việc đối với người mang visa Úc.

Bạn cũng sẽ được giải thích về giai đoạn thử việc, huấn luyện nhân viên và hình thức làm việc tạm thời – ‘casual staff’ tại Úc. Bài học còn có thông tin về hệ thống thuế mà cần nắm được trước khi chấp nhận một đề nghị việc làm.

Bài tập

Bài học PDF bao gồm những từ ngữ và mẫu câu quan trọng thường được sử dụng khi làm việc tại Australia. Phần bài tập bao gồm một danh sách từ vựng, bài tập mẫu trong bài thi kiêm tra tiếng Anh xếp lớp (English Placement Test) và luyện phát âm. Bạn sẽ được cung cấp một số địa chỉ Internet về hệ thống thuế và lương tại Australia.

Ý kiến

Các ý kiến của bạn sẽ không xuất hiện trên trang web cho đến khi nó được kiểm duyệt bởi người điều hành. Một khi gửi ý kiến, bạn đã đồng ý tuân theo các nguyên tắc của chúng tôi trong Hướng dẫn kết nối.