Tôi cần thêm thời gian

Tôi cần thêm thời gian

Tôi cần thêm thời gian

Học cách gặp mặt và nói chuyện riêng với giáo viên hay trợ giảng tại Australia.

Bạn sẽ biết cách nói như thế nào khi cần gia hạn nộp bài khi không thể hoàn tất bài vở đúng thời gian vì lý do bất đắc dĩ. Bạn cũng sẽ nắm được yêu cầu về nộp bài đúng hạn và việc trừ điểm khi không thực hiện đúng. Bạn cũng sẽ được mách nước để biết cách viết một bài luận văn.

Bài tập

Bài học PDF bao gồm một số điểm cần lưu ý trước khi thi làm luận và danh sách từ ngữ thường dùng khi nói về thi cử và kiểm tra trong tiếng Anh. Tập phát âm cho âm ‘v’ và ‘w’ cũng như học từ mới trong phần bài tập. Tìm hiểu về các ngày nghỉ lễ tại Australia.

Ý kiến

Các ý kiến của bạn sẽ không xuất hiện trên trang web cho đến khi nó được kiểm duyệt bởi người điều hành. Một khi gửi ý kiến, bạn đã đồng ý tuân theo các nguyên tắc của chúng tôi trong Hướng dẫn kết nối.