Tôi cần việc làm!

Tôi cần việc làm!

Tôi cần việc làm!

Thông tin về cách tìm việc làm thêm, xin cấp phép cho làm việc và nói chuyện với bạn ở cùng nhà về hóa đơn sinh hoạt.

Bạn sẽ biết cách xin cấp giấy phép để được làm việc đối với sinh viên du học và gọi điện thoại xin việc làm. Ngoài ra bài học còn cho bạn một số thông tin hữu ích về việc làm thêm tại Úc cho sinh viên, cách viết đơn xin việc và lý lịch cá nhân. Bạn sẽ hiểu ý nghĩa của từ ‘kitty money’ trong tiếng Anh tại Úc.

Bài tập

Bài học PDF sẽ hướng dẫn cách viết sơ yếu lý lịch để xin việc làm. Phần bài tập sẽ giúp bạn học các mẫu câu, từ mới và phát âm trong bài nghe cũng như luyện làm một bài tập mẫu trong phần kiểm tra tiếng Anh xếp lớp (English Placement Test).

Ý kiến

Các ý kiến của bạn sẽ không xuất hiện trên trang web cho đến khi nó được kiểm duyệt bởi người điều hành. Một khi gửi ý kiến, bạn đã đồng ý tuân theo các nguyên tắc của chúng tôi trong Hướng dẫn kết nối.