Tốt nghiệp

Tốt nghiệp

Tìm hiểu xem lễ tốt nghiệp tại trường ELICOS và đại học được thực hiện như thế nào.

Bạn sẽ biết cách người ta tổ chức buổi lễ tốt nghiệp tại Australia, phục trang, giấy tờ cần chuẩn bị và nộp trước lễ tốt nghiệp và đăng ký chụp ảnh. Bạn cũng sẽ phân biệt được cách phát âm khác nhau của động từ và danh từ ‘graduate’.

Bài tập

Bài học PDF bao gồm một số từ ngữ, thành ngữ và cách diễn đạt thường dùng liên quan đến lễ tốt nghiệp. Phần bài tập bao gồm một danh sách từ vựng, bài tập mẫu trong bài thi kiểm tra tiếng Anh xếp lớp (English Placement Test) và luyện phát âm. Bạn sẽ được cung cấp một số địa chỉ Internet giúp bạn tìm hiểu về lễ tốt nghiệp tại một số trường đại học Úc và lịch sử y phục tốt nghiệp.

Ý kiến

Các ý kiến của bạn sẽ không xuất hiện trên trang web cho đến khi nó được kiểm duyệt bởi người điều hành. Một khi gửi ý kiến, bạn đã đồng ý tuân theo các nguyên tắc của chúng tôi trong Hướng dẫn kết nối.