Thuyết trình trong lớp

Thuyết trình trong lớp

Thuyết trình trong lớp

Học cách chuẩn cho bài thuyết trình và phải thuyết trình ra sao để đạt được kết quả tốt đẹp.

Bạn sẽ biết cách chuẩn bị tốt bài thuyết trình cho riêng bạn hay khi làm việc chung với một nhóm. Tìm hiểu xem tầm quan trọng của việc giao tiếp một cách rõ ràng, dùng bảng biểu tóm tắt để thực hiện một bài thuyết trình bằng tiếng Anh độc đáo và thành công. Bạn cũng nắm được bí quyết để thực hiện phần hỏi đáp cuối thuyết trình một cách tốt nhất. Bài học còn cung cấp một số kinh nghiệm giúp bạn nói chuyện trước đám đông.

Bài tập

Bài học PDF bao gồm một số bí quyết chuẩn bị cho bài thuyết trình và danh sách những từ ngữ thường dùng trong khi thuyết trình cũng như cách nói chuyện bằng tiếng Anh với đám đông. Phần bài tập sẽ giúp bạn học các mẫu câu, từ mới và phát âm trong bài nghe cũng như luyện làm một bài tập mẫu trong phần kiểm tra tiếng Anh xếp lớp (English Placement Test).

Ý kiến

Các ý kiến của bạn sẽ không xuất hiện trên trang web cho đến khi nó được kiểm duyệt bởi người điều hành. Một khi gửi ý kiến, bạn đã đồng ý tuân theo các nguyên tắc của chúng tôi trong Hướng dẫn kết nối.