Trong lớp học

Trong lớp học

Tìm hiểu về lớp học tại Úc, những đòi hỏi về vấn đề thi cử, cùng với sự phân lớp và thời gian tự học.

Bạn sẽ học những kỹ năng giao tiếp cần thiết khi vào những giờ học chính thức đầu tiên. Bạn sẽ biết giới thiệu với bạn cùng lớp về bản thân mình, phải xưng hô với thầy cô ra sao và đặt câu hỏi về các bài kiểm tra. Tìm hiểu thêm về lớp học tại Úc và yêu cầu sinh viên phải học tập độc lập, tham gia phát biểu nhiệt tình. Phần phát âm sẽ giúp bạn phân biệt được các âm ‘ch’, ‘j’ và ‘sh’.

Bài tập

Bài tập PDF bao gồm ví dụ về thời khóa biểu của một lớp học tại Úc. Bạn sẽ học được những mẫu câu và danh sách từ vựng hữu ích thường dùng trong lớp học. Luyện tập làm bài thi tiếng Anh xếp lớp (English Placement test) và học phát âm ‘ch’, ‘j’ và ‘sh’.

Ý kiến

Các ý kiến của bạn sẽ không xuất hiện trên trang web cho đến khi nó được kiểm duyệt bởi người điều hành. Một khi gửi ý kiến, bạn đã đồng ý tuân theo các nguyên tắc của chúng tôi trong Hướng dẫn kết nối.