Đối phó với tình huống - từ chối lời mời

Đối phó với tình huống - từ chối lời mời

Đối phó với tình huống - từ chối lời mời

Cách đối đáp khi khách hàng quá lo lắng và cách từ chối lời mời của khách.

Bạn sẽ học cách đối đáp và trấn an khách bằng tiếng Anh khi đứng trước một tình huống có thể trở thành nghiêm trọng.

Bạn phải ăn nói ra sao để phục hồi sự bình tĩnh khi khách tỏ ra quá lo âu.

Bạn sẽ học cách diễn tả khi cần phải chiều lòng khách và làm sáng tỏ câu chuyện của họ. Có khi bạn phải nhã nhặn từ chối lời mời của khách.

Bài tập

Bài học PDF này giúp bạn học cách đưa ra câu hỏi khi muốn khách hàng giải thích lại vấn đề theo một cách khác.

Bạn sẽ luyện lại cách giới thiệu người khác và sử dụng ‘nice to meet you’ hay ‘please to meet you’ để đáp lại lời giới thiệu.

Phần bài tập sẽ giúp bạn học những từ mới và luyện lại những mẫu câu đã học trong hội thoại.