Đối phó với tình huống - trấn an và làm sáng tỏ

Đối phó với tình huống - trấn an và làm sáng tỏ

Đối phó với tình huống - trấn an và làm sáng tỏ

Cách đối đáp và trấn an khách khi đứng trước một tình huống có thể trở thành nghiêm trọng.

Bạn sẽ học cách diễn tả bạn hiểu nỗi lo âu của khách hàng bằng mẫu câu ‘I can see…’ nhằm trấn an khách và giúp bạn hiểu vấn đề hơn.

Bài học còn có một số típ về văn hóa cần lưu ý khi muốn giúp đỡ một khách hàng người phương Tây đang lo lắng quá mức hay bị stress.

Bài tập

Bài học PDF bao gồm một số mẫu câu giúp kiểm tra lại thông tin và hướng dẫn ngữ pháp về cách đặt câu hỏi. Phần bài tập sẽ giúp bạn ôn luyện lại những từ mới và mẫu câu đã được học trong bài hội thoại.