Bàn thảo chuyến du ngoạn - cách gợi ý

Bàn thảo chuyến du ngoạn - cách gợi ý

Bàn thảo chuyến du ngoạn - cách gợi ý

Những mẫu đối thoại thông thường khi sắp đặt những chuyến đi chơi cho khách.

Học cách hỏi xem khách muốn gì, diễn tả ra sao khi nói về chuyện xảy ra trong tương lai và cách đề nghị một chương trình đi chơi cho khách.

Bạn cũng sẽ biết cách bàn luận về giá cả và nói về dự báo thời tiết bằng tiếng Anh.

 

Bài tập

Bài học PDF hướng dẫn bạn cách sử dụng thời hiện tại đơn giản khi nói về tương lai cũng như một số tính từ dùng để miêu tả phong cảnh hay địa điểm tham quan đẹp.

Bạn cũng sẽ học một số từ vựng thường dùng cho hướng dẫn viên du lịch. Phần bài tập giúp bạn ôn luyện lại những gì đã học qua bài hội thoại.