Bàn thảo chuyến du ngoạn - chương trình

Bàn thảo chuyến du ngoạn - chương trình

Bàn thảo chuyến du ngoạn - chương trình

Giải thích cho khách về cuộc đi chơi và đề nghị họ chuẩn bị như thế nào.

Học cách giải thích cho khách về chuyến du ngoạn sắp tới: lộ trình, chương trình tham quan và đề nghị họ nên chuẩn bị như thế nào và cần mang theo những gì.

Bạn sẽ học một số mẫu câu thường dùng trong dịch vụ du lịch như ‘if you prefer’ hay ‘I’ll make the arrangement’ và tìm hiểu thành ngữ ‘play it by ear’.

 

Bài tập

Bài học PDF bao gồm một số mẫu câu hướng dẫn bạn cách đề nghị khách hàng làm một việc nào đấy. Bạn cũng sẽ học và luyện tập một số từ ngữ liên quan đến du lịch và dịch vụ.