Chỉ đường

Chỉ đường

Học cách chỉ hướng đi, khoảng cách và thời gian. Gợi ý với ‘how about’, ‘may I suggest’.

Khách thường là người từ phương xa và họ trông cậy vào sự chỉ dẫn tận tường và rành mạch của bạn.

Bạn sẽ học cách mô tả hướng đi, khoảng cách và ước đoán thời gian hành trình.

Bạn sẽ biết cách đề nghị rất lịch sự bằng mẫu câu tiếng Anh bắt đầu với ‘How about…’ hoặc ‘May I suggest…

Bài tập

Bài học PDF bao gồm những từ và mẫu câu giúp chỉ đường như ‘straight aheas’, ‘cross the street’ hay ‘next to’. Phần bài tập sẽ giúp bạn ôn luyện lại ngữ pháp và từ mới đã học trong bài nghe.