Giới thiệu thức ăn, đồ uống

Giới thiệu thức ăn, đồ uống

Giới thiệu thức ăn, đồ uống

Giới thiệu thực đơn một cách chính xác và hấp dẫn đóng vai trò quan trọng đối với một nhà hàng thành công.

Phục vụ thực khách đòi hỏi bạn không những phải nắm được những món ăn trong thực đơn để trả lời thắc mắc của khách, mà còn phải biết cách giới thiệu chúng sao cho hấp dẫn và tỏ ra quan tâm tới nhu cầu của khách.

Bạn sẽ được hướng dẫn cách xin lỗi khách hàng và một số lời khuyên để phát âm tiếng Anh rõ ràng hơn.

Bài tập

Phục vụ thực khách đòi hỏi bạn không những phải nắm được những món ăn trong thực đơn để trả lời thắc mắc của khách, mà còn phải biết cách giới thiệu chúng sao cho hấp dẫn và tỏ ra quan tâm tới nhu cầu của khách.

Bạn sẽ được hướng dẫn cách xin lỗi khách hàng và một số lời khuyên để phát âm tiếng Anh rõ ràng hơn.