Hướng dẫn viên du lịch

Hướng dẫn viên du lịch

Hướng dẫn viên du lịch

Những mẫu đối thoại để hướng dẫn khách đi du lịch: cách đề nghị, cách hẹn giờ giấc.

Bạn sẽ học và luyện tập sử dụng những mẫu câu như "can I help you?", cũng như khi cần khuyên hay giới thiệu điều gì đó với khách hàng. Bạn cũng sẽ học những cụm từ như ‘if you like’ để làm cho lời đề nghị trở nên dễ nghe hơn. Ngoài ra, các bạn sẽ luyện tập cả cách diễn tả giờ giấc nữa.

 

Bài tập

Bài học PDF này hướng dẫn bạn sử dụng và luyện tập cụm từ ‘if you like’ trong câu đề nghị với khách hàng. Bạn cũng học các từ vựng chỉ thời gian trong quá khứ, tương lai và hiện tại.