Hướng dẫn viên du lịch - tự giới thiệu

Hướng dẫn viên du lịch - tự giới thiệu

Hướng dẫn viên du lịch - tự giới thiệu

Học cách tự giới thiệu bản thân và trấn an khách; một số chức vụ trong ngành phục vụ.

Bạn sẽ học cách tự giới thiệu tùy tình huống cần phải trang trọng hay thân mật.

Bạn sẽ làm quen với một số chức danh trong ngành phục vụ và du lịch.

Thêm vào đó là một số mẫu câu dùng để trấn an khách hàng.

 

Bài tập

Bài học PDF này giới thiệu chức danh tiếng Anh và công việc của một số vị trí trong ngành dịch vụ du lịch.

Bạn cũng sẽ học được cách sử dụng câu hỏi đuôi và ôn lại một số từ mới vừa học trong bài hội thoại.