Lễ rước đèn - đối đáp lịch sự

Lễ rước đèn - đối đáp lịch sự

Lễ rước đèn - đối đáp lịch sự

Kể chuyện sao cho hoạt bát; cách đối đáp lịch sự dù khách khen hay chê.

Kể chuyện là một trong những yếu tố quan trọng đem lại thành công cho du lịch, nên hướng dẫn viên không những phải nói chuyện có duyên mà còn phải biết cách đối đáp lịch sự dù được khen hay bị trách móc.

Bạn sẽ được học cách dùng thời quá khứ hay hiện tại đơn khi kể lại một câu chuyện cũng như một số động từ bất quy tắc.

Bài tập

Bài PDF này bao gồm một số thành ngữ và cách diễn đạt bằng tiếng Anh khi bạn phải đáp lại một lời khen.

Phần ngữ pháp sẽ giúp bạn làm quen với một số động từ bất quy tắc. Bài tập sẽ giúp ôn tập lại từ mới và luyện lại các mẫu câu đã được học trong hội thoại.