Lễ rước đèn - điểm hẹn; kể chuyện

Lễ rước đèn - điểm hẹn; kể chuyện

Lễ rước đèn - điểm hẹn; kể chuyện

Định điểm hẹn; nói chuyện về những nét văn hoá nổi bật; dùng ‘excuse me’.

Bạn sẽ học cách ấn định địa điểm gặp nhau, cách giới thiệu về các nét văn hoá nổi bật, cách kể cho khách nghe một truyện cổ tích hay một truyền thuyết nào đó.

Bạn sẽ học cách sử dụng cụm từ ‘excuse me’ trong một số tình huống khác nhau.

Ấn định địa điểm gặp lại nhau phòng trường hợp bị lạc là một sự phòng xa rất cần thiết.

 

Bài tập

Bài học PDF sẽ bao gồm ngữ pháp về sở hữu cách. Bạn sẽ được đọc về một huyền thoại của nước Úc và nguồn gốc của tiếng lóng ‘Buckley’s chance’. Phần bài tập sẽ giúp bạn luyện lại từ mới và những gì đã được học qua bài nghe.