Mời khách ăn uống - giải thích vấn đề an toàn

Mời khách ăn uống - giải thích vấn đề an toàn

Mời khách ăn uống - giải thích vấn đề an toàn

Cách mời khách ăn uống; xin lỗi khi có sự hiểu lầm; giải thích vấn đề an toàn

Bạn sẽ học cách mời khách ăn uống, diễn tả trong trường hợp phải nhìn nhận có sự hiểu lầm, yêu cầu khách lặp lại điều gì đó và cách khuyến cáo khách về vấn đề an toàn.

Ngoài ra, bạn sẽ làm quen với một số cụm từ tiếng Anh thông dụng khác trong ngành du lịch.

Bài học còn bao gồm một số típ về sức khỏe và an toàn đối với nhân viên khách sạn.

 

Bài tập

Bài học PDF bao gồm các mẫu câu dùng để yêu cầu khách hàng nhắc lại và chỉ ra sự nhầm lẫn.  Bạn cũng sẽ được học một số từ vựng về sức khỏe và an toàn.