Mua sắm - phục vụ trong cửa hàng

Mua sắm - phục vụ trong cửa hàng

Mua sắm - phục vụ trong cửa hàng

Mời khách mua hàng; giới thiệu hàng hóa; nói giá cả.

Mời khách mua hàng một cách niềm nở và lịch sự nhưng vẫn để cho họ tự nhiên chọn lựa là một bí quyết thành công trong việc bán hàng.

Bạn sẽ dùng câu: ‘Can I help you?’ và học những mẫu đối thoại thông thường trong cửa hàng bán lẻ như giới thiệu hàng hóa và nói giá cả.

Bài tập

Bài học PDF này sẽ hướng dẫn bạn ngữ pháp của động từ ‘to be’ chia ở ngôi thứ ba số ít và số nhiều. Phần từ vựng sẽ giúp bạn học một số từ ngữ dùng khi đi mua sắm và miêu tả áo quần cũng như một số từ lóng trong tiếng Anh ở Úc.