Mua sắm - thanh toán bằng thẻ tín dụng

Mua sắm - thanh toán bằng thẻ tín dụng

Mua sắm - thanh toán bằng thẻ tín dụng

Những mẫu đối thoại để giúp khách lựa hàng và tính tiền bằng thẻ tín dụng.

Bạn sẽ học sử dụng một số mẫu câu tiếng Anh rất hữu ích trong ngành dịch vụ du lịch giúp thể hiện sự kiên nhẫn đối với khách hàng như ‘take your time’.

Bạn cũng sẽ làm quen những mẫu đối thoại để giúp khách lựa hàng và sau cùng để tiến hành thủ tục thu tiền khách hàng trả bằng thẻ tín dụng.

Bài tập

Bài học PDF này bao gồm một số mẫu câu khi thanh toán hóa đơn với khách hàng và thể hiện sự kiên nhẫn của mình như ‘no worries’. Phần từ vựng giúp bạn ôn lại những từ thường dùng khi đi mua sắm.