Ngoài đường - nói chuyện phiếm với khách

Ngoài đường - nói chuyện phiếm với khách

Ngoài đường - nói chuyện phiếm với khách

Học đối thoại với khách trên taxi. Nói chuyện phiếm để biểu lộ lòng hiếu khách: chào hỏi, chỉ đường, giá cước taxi.

Bạn sẽ học cách nói chuyện phiếm với khách.

Tuy đề tài thường không mấy quan trọng, nhưng đó là dịp tốt để biểu lộ lòng hiếu khách.

Bạn sẽ biết thêm về một số chủ đề có thể dùng khi nói chuyện với khách người Úc và mẫu câu chỉ đường bổ sung cho những gì bạn đã học trong bài trước.

Bài tập

Bài học PDF này bao gồm một số câu hỏi để bắt đầu khi nói chuyện tán gẫu và một số chủ đề bạn không nên hỏi khách phương Tây đặc biệt là người Úc. Bạn cũng học các nói tắt và viết tắt của thì tương lai.