Nhận phòng - chào hỏi và chỉ dẫn

Nhận phòng - chào hỏi và chỉ dẫn

Nhận phòng - chào hỏi và chỉ dẫn

Chào hỏi khách tại quầy lễ tân bằng tiếng Anh để tạo sự tin tưởng nơi khách.

Ấn tượng ban đầu rất quan trọng.

Bạn sẽ học cách nói tiếng Anh rõ ràng và lịch sự khi đón khách, làm quen với cách nói số phòng tại khách sạn, những cách nói tắt thông thường trong đàm thoại như ‘I’ll’ và ‘we’ll’, cùng những giới từ chỉ nơi chốn ‘in’, ‘on’ và ‘at’.

Bạn sẽ biết những kiểu nói chuyện lịch sự và cách nói ‘không’ và ‘có’.

Bài tập

Bài học PDF này bao gồm phần ngữ pháp về giới từ chỉ nơi chốn và cách dùng ‘in’, ‘on’ và ‘at’. Học cách đưa ra đề nghị giúp đỡ. Phần bài tập sẽ giúp bạn ôn lại phần từ vựng của bài nghe.