Phỏng vấn xin việc - câu hỏi giả thuyết

Phỏng vấn xin việc - câu hỏi giả thuyết

Phỏng vấn xin việc - câu hỏi giả thuyết

Văn hóa ứng xử trong phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh. Phải đối đáp ra sao với những câu hỏi giả thuyết?

Trong cuộc phỏng vấn để xin việc, đôi khi bạn phải đối diện với những câu hỏi có tính cách giả thuyết vì người phỏng vấn muốn xem bạn có nhanh trí, có tài ứng biến, có khả năng suy luận, hay có phản ứng thận trọng hay không.

Khi được mời đặt câu hỏi, bạn nên hỏi những vấn đề chứng tỏ là bạn quan tâm đến công việc đang được tuyển dụng và đã tìm hiểu khá nhiều về nó.

Bài tập

Bài học PDF này giúp bạn luyện tập trả lời các câu hỏi giả thuyết và một số từ vựng tiếng Anh quan trọng liên quan tới việc làm và tuyển nhân viên. Phần bài tập sẽ giúp bạn ôn lại từ mới và luyện tập những gì đã được học.