Thủ tục nhận phòng - trò chuyện với khách

Thủ tục nhận phòng - trò chuyện với khách

Thủ tục nhận phòng - trò chuyện với khách

Thủ tục rườm rà, khách khó tính? Bài  học này giúp bạn giải thích mọi việc một cách rõ ràng để làm vừa lòng khách.

Bạn sẽ học những câu như 'is that OK?' khi cần phải kiểm tra xem khách có thật sự cảm thấy hài lòng với việc sắp xếp phòng nghỉ hay không.

Bạn cũng xem cách dùng ‘can’ và ‘could’ khi yêu cầu ai làm điều gì, và học dùng hai cụm từ 'there is’ và ‘there are’.

Bài tập

Bài học PDF này sẽ giúp bạn học và luyện tập cách sử dụng cụm từ ‘there is’ và ‘there are’ cũng như học cách viết câu dùng từ ‘both’ và ‘just’.

Phần bài tập sẽ giúp bạn ôn lại phần từ vựng trong bài nghe.