Thủ tục trả phòng - giải thích hóa đơn

Thủ tục trả phòng - giải thích hóa đơn

Thủ tục trả phòng - giải thích hóa đơn

Thủ tục trả phòng; giải thích hóa đơn; ‘go’ và ‘go to’; ‘look at’, ‘look over’ và ‘look through’.

Bạn sẽ học những từ ngữ cần thiết cho thủ tục trả phòng ở khách sạn, cùng những cách nói lịch sự khi hỏi xem ai sẽ là người thanh toán tiền phòng, cũng như giải thích những khoản tiền ghi trên hóa đơn.

Ngoài ra, bạn cũng sẽ biết khi nào phải dùng ‘go to’, khi nào chỉ dùng ‘go’ và biết phân biệt giữa ‘look at’, ‘look over’ và ‘look through’.

Bài tập

Bài học PDF này hướng dẫn về ngữ động từ ‘look’ và cách sử dụng động từ  ‘go’ ở dạng nguyên mẫu, có to hay động danh từ. Phần bài tập sẽ giúp ôn lại từ mới và luyện tập những gì bạn đã học được trong hội thoại.