Thủ tục trả phòng - tạm biệt khách

Thủ tục trả phòng - tạm biệt khách

Thủ tục trả phòng - tạm biệt khách

Điều chỉnh hóa đơn; xin lỗi theo phép lịch sự; tiễn biệt khách.

Khi thực hiện thủ tục trả phòng, đôi khi bạn phải điều chỉnh hóa đơn và phải xin lỗi khi có lầm lẫn.

Nhưng đôi khi bạn phải xin lỗi dù đã không phạm lỗi nào với khách.

Trong phép lịch sự, lời xin lỗi trong tiếng Anh chỉ là một cách cho khách thấy bạn rất tiếc rằng họ đã bị phiền hà vì hiểu lầm hay vì điều gì khác.

Bạn cũng học cách nói khi chào tạm biệt khách khi chia tay.

Bài tập

Bài học PDF bao gồm từ vựng và mẫu câu dùng để trả lời khi cần giải thích các chi phí trong hóa đơn cũng như cách tạm biệt. Phần bài tập giúp bạn ôn tập lại những gì đã học được trong hội thoại.