Trên boong tàu - hướng dẫn chuyến du thuyền

Trên boong tàu - hướng dẫn chuyến du thuyền

Trên boong tàu - hướng dẫn chuyến du thuyền

Hướng dẫn cho khách trong một chuyến tham quan bằng thuyền.

Bạn sẽ học cách khuyến cáo khách về vấn đề an toàn, cách hỏi han chăm lo cho khách, cách để chỉ cho khách thấy những điểm đáng chú ý hay phong cảnh đẹp trên đường và giải thích cho họ về những nơi ấy.

Bài học gồm một số típ giúp bạn xử lý tình huống khi các khách hàng có những nhu cầu và yêu cầu khác nhau.

 

Bài tập

Bài học PDF bao gồm ngữ pháp của câu điều kiện loại I, mệnh đề IF dùng thì hiện tại đơn, mệnh đề chính dùng thì tương lai đơn.

Bạn cũng sẽ luyện tập sử dụng những mẫu câu hỏi xem người khác có cảm thấy thoải mái không như ‘do you need anything?’ hay ‘are you comfortable?’ Ôn lại những từ mới đã học trong bài qua phần bài tập.