Bàn chuyện kinh doanh - nêu vấn đề

Bàn chuyện kinh doanh - nêu vấn đề

Bàn chuyện kinh doanh - nêu vấn đề

Luyện cách diễn tả khi cần phải nêu lên một đề tài nào đó trong công việc làm ăn và tập hỏi khách hàng xem họ cần gì.

Bài học cung cấp một số mẫu câu hỏi trong tiếng Anh dùng để tìm hiểu về nhu cầu của khách hàng.

Kế đến, bạn cũng sẽ luyện cách gợi ý và lái một cuộc đối thoại sang đề tài kinh doanh như thế nào một cách hiệu quả nhất.

Khi đại diện cho công ty, chú ý nên tránh dùng đại từ nhân xưng ‘I’ mà nên dùng ‘we’. Bạn cũng sẽ học cách chúc mừng và phát âm từ ‘congratulations’.

Bài tập

Bài học PDF này bao gồm một số mẫu câu hỏi để xác định nhu cầu thiết yếu của khách hàng.

Khi được báo tin vui, người Úc có thể chúc mừng bằng cách nói ‘good on you’, ‘congratulations’ hay ‘well done’.

Phần bài tập sẽ giúp bạn ôn lại những từ vựng mới đã được học trong phần hội thoại.