Gặp gỡ lần đầu - bày tỏ sự đồng tình

Gặp gỡ lần đầu - bày tỏ sự đồng tình

Gặp gỡ lần đầu - bày tỏ sự đồng tình

Học cách trả lời những câu hỏi bắt đầu bằng ‘Do you mind…?’ và một số câu để kết thúc cuộc nói chuyện.

Bạn sẽ làm quen với những câu nói bằng tiếng Anh khi cần bày tỏ sự đồng tình với người khác, một số mẫu câu để kết thúc cuộc nói chuyện cũng như cách để tránh bị hiểu lầm khi trả lời câu hỏi "Do you mind…?".

Bài học còn chỉ ra những khác biệt văn hóa trong kinh doanh của phương Tây và Á Đông, như văn hóa đưa danh thiếp hay cách lấy cảm tình của đối tác làm ăn.

Bài tập

Bài học PDF này hướng dẫn bạn sử dụng mẫu câu có ‘had better’. Ngoài phần bài tập luyện tập từ vựng, bạn sẽ được học và luyện tập cách bày tỏ sự tương đồng bằng những từ ‘so’, ‘too’, ‘neither’, ‘either’ và sử dụng chính xác các động từ tương ứng (can, do, will…).