Gặp gỡ lần đầu - văn hóa làm quen

Gặp gỡ lần đầu - văn hóa làm quen

Gặp gỡ lần đầu - văn hóa làm quen

Học cách mở đầu khi tự giới thiệu, đáp lại khi người khác giới thiệu cũng như cách bắt tay khi làm quen.

Bạn sẽ biết phải mở đầu như thế nào khi tự giới thiệu và một số cách đáp lại khi người khác tự giới thiệu để tránh bị nhàm chán.

Ngoài ra, bạn cũng sẽ tập nói những câu lịch sự bằng tiếng Anh khi cần nhờ ai làm gì hay khi bạn đề nghị giúp đỡ ai chuyện gì đó mà không bị nhầm thành một mệnh lệnh.

Bạn cũng sẽ biết thế nào là một cái bắt tay thân thiện và tại sao người Úc quen dùng tên gọi thôi.

Bài tập

Bài học PDF này hướng dẫn bạn cách dùng và giải nghĩa từ ‘bit’ trong khi nói. Ngoài phần luyện tập từ vựng, bạn tiếp tục được học sử dụng những mẫu câu đề nghị lịch sự trong giao tiếp.