Gặp mặt

Gặp mặt

Học cách diễn tả khi giới thiệu người khác và trình bày một kế hoạch hành động.

Tìm hiểu cách nói chuyện tại ban lễ tân của công ty và làm quen với những mẫu câu khi gặp lại người quen.

Ngoài ra, bạn cũng sẽ học cách giới thiệu người khác, sử dụng câu tường thuật và nói tóm tắt về kế hoạch làm việc.

Bài học còn bao gồm phần hướng dẫn một số phép xã giao của phương Tây như nói chuyện trong đám đông hay bắt đầu cuộc họp.

Bài tập

Bài học PDF này hướng dẫn bạn về thành ngữ ‘low-key’ và sử dụng thì hiện tại hoặc là câu tường thuật để kể lại điều người khác đã nói.

Ngoài phần bài tập luyện tập từ vựng, bạn sẽ được học và luyện tập cách báo với lễ tân là bạn có hẹn gặp mặt với ai đó trong công ty.