Giới thiệu nhân viên – tự giới thiệu

Giới thiệu nhân viên – tự giới thiệu

Giới thiệu nhân viên – tự giới thiệu

Học những mẫu câu để tự giới thiệu về bản thân cũng như cách xưng hô giữa đồng nghiệp trong công sở Úc.

Làm sao để tự giới thiệu bản thân: tên, chức danh và công việc một cách ngắn gọn và xúc tích.

Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ được hướng dẫn cách tìm chức danh của mình trong tiếng Anh và cách làm thế nào để sửa sai khi người khác lỡ miệng gọi tắt hay phát âm chưa đúng tên bạn.

Làm quen với việc người Australia ưa gọi tắt tên và nói tắt từ trong những sinh hoạt hàng ngày. Bài học còn cung cấp thông tin bổ ích về văn hóa giao tiếp trong công sở như cách xưng hô với sếp và đồng nghiệp.

Bài tập

Bài học PDF giới thiệu một số thành ngữ để diễn đạt sự bận rộn. Học cách dùng mạo từ ‘a’, ‘an’ và ‘the’. Luyện tập lại một số từ vựng đã được học trong hội thoại và tập sử dụng mẫu câu để giới thiệu về bản thân, chức danh và công việc trong công ty.