Giới thiệu nhân viên - chức danh

Giới thiệu nhân viên - chức danh

Giới thiệu nhân viên - chức danh

Cách viết tắt những chức danh thông thường, bắt chuyện với đối tác thương mại và một số chú ý hữu ích về việc đùa giỡn trong công sở tại Australia.

Bạn sẽ học cách viết tắt một số chức danh trong tiếng Anh như ‘PR’, ‘CEO’ và ‘2IC’.

Trong đàm phán thương mại, sự khéo léo là một kỹ năng không thể thiếu.

Bạn sẽ học cách bắt chuyện để tạo thiện cảm cũng như biết thêm đôi nét về tính cách của người Úc như tính đơn giản hay tinh thần bình đẳng.

Ngoài ra, bài học cũng đề cập đến sự tế nhị cần thiết khi nói đùa hay đùa giỡn với đồng nghiệp tại các văn phòng làm việc của Úc.

Bài tập

Bài học PDF giới thiệu một vài chức danh và tên gọi phổ biến trong kinh doanh thương mại hay được dùng với tên tắt.

Ngoài phần bài tập giúp luyện tập mẫu câu và từ mới đã được học trong phần bài nghe, bạn sẽ biết được một số câu nói đùa thường được dùng và việc hạ giọng thấp xuống khi muốn thể hiện sự quyết đoán và thẩm quyền của mình.