Nói chuyện qua điện thoại - bàn chuyện công việc

Nói chuyện qua điện thoại - bàn chuyện công việc

Nói chuyện qua điện thoại - bàn chuyện công việc

Học cách chuẩn bị sẵn những thông tin cần thiết trước khi gọi điện thoại và một số thành ngữ thường dùng trong giao tiếp thương mại.

Bạn sẽ học cách tự giới thiệu và cho biết ý định của mình qua điện thoại; tìm hiểu xem phải chuẩn bị những gì trước khi gọi điện thoại để bàn chuyện làm ăn; phải tỏ ra lịch sự như thế nào qua việc xác định ý muốn của người kia.

Ngoài ra, bạn cũng sẽ biết được người phương Tây thường vào thẳng câu chuyện chứ không bắt đầu bằng chuyện phiếm khi nói điện thoại trong lúc làm việc.

Bài tập

Bài học PDF này giới thiệu 6 bước chuẩn bị cần thiết trước khi gọi điện để bàn công việc kinh doanh: nghiên cứu, lập kế hoạch, chuẩn bị bảng câu hỏi, email, tìm thông tin cần thiết và lập kịch bản.

Thêm vào đó, bạn sẽ được học một số thành ngữ trong kinh doanh, luyện tập một vài cách đề nghị lịch thiệp và từ vựng mới.