Nói chuyện qua điện thoại - giới thiệu

Nói chuyện qua điện thoại - giới thiệu

Nói chuyện qua điện thoại - giới thiệu

Nguyên tắc ứng xử khi gọi điện thoại, năm câu nói cấm kỵ khi giao tiếp qua điện thoại về chuyện làm ăn.

Bạn sẽ tìm hiểu cách nói khi cần gặp một người qua điện thoại, để lại lời nhắn và cách đề nghị người kia chờ điện thoại hay gọi lại sau.

Thông tin về cách chuẩn bị thế nào trước khi gọi điện thoại và đề nghị người khác nhắc lại điều họ vừa nói cũng được lồng trong bài học.

Cuối cùng qua bài hội thoại, bạn cũng học được một số câu nói không nên dùng khi giao tiếp bằng tiếng Anh qua điện thoại trong kinh doanh và những mẫu thay thế để đạt được hiệu quả tốt hơn.

Bài tập

Bài học PDF này giới thiệu bảng chữ cái tiếng Anh quốc tế trong truyền thanh để giúp bạn học cách đánh vần một từ nào đó qua điện thoại dễ dàng hơn. Phần bài tập giúp bạn ôn lại những từ mới đã học được trong phần hội thoại và tập cách nói theo đúng nguyên tắc ứng xử trong kinh doanh.