Tại sân bay - đăng ký lên máy bay

Tại sân bay - đăng ký lên máy bay

Tại sân bay - đăng ký lên máy bay

Các thủ tục chuẩn bị trước khi lên máy bay và xử lý những sự cố tại phi trường.

Bạn sẽ tìm hiểu xem phải nói thế nào khi làm thủ tục check-in tại các nước phương Tây.

Ngoài ra, bạn cũng sẽ có dịp luyện một vài câu hỏi trong trường hợp chuyến bay bị chậm trễ hoặc bị hủy và học một số từ ngữ thường dùng tại các sân bay.

Bài tập

Bài học PDF này bao gồm những mẫu câu hỏi hữu dụng cho bạn tại sân bay, khi làm thủ tục hay có sự cố.

Bạn sẽ được học một số từ viết tắt và thuật ngữ bằng tiếng Anh của ngành hàng không như ETD, ETA, ‘leg of a journey’... Phần bài tập sẽ giúp bạn luyện phần từ vựng.