Tại sân bay - chào tạm biệt

Tại sân bay - chào tạm biệt

Tại sân bay - chào tạm biệt

Chào tạm biệt trước khi lên đường và những bí quyết trong kinh doanh với đối tác phương Tây.

Bạn sẽ học cách diễn tả bằng tiếng Anh khi muốn bày tỏ bạn muốn duy trì mối liên lạc, chào tạm biệt, chúc ai lên đường bình an và ghi nhận thành quả của đồng nghiệp hay đối tác kinh doanh.

Bạn cũng sẽ được chia sẻ một vài bí quyết cuối cùng trong việc kinh doanh với người phương Tây.

Bài tập

Bài học PDF này giúp bạn làm quen với những mẫu câu hỏi sẽ gặp phải tại cửa an ninh sân bay.

Bạn sẽ được học một số câu chào tạm biệt và một số thành ngữ như ‘take a sickie’, ‘keep in touch’... Phần bài tập sẽ giúp bạn luyện phần từ vựng và ngữ pháp về đại từ phản thân.