Thương lượng - bất đồng quan điểm

Thương lượng - bất đồng quan điểm

Thương lượng - bất đồng quan điểm

Nghệ thuật mặc cả hay thương lượng và một số cách nói khi chấp nhận hay không chấp nhận đề nghị.

Bạn sẽ biết nghệ thuật ăn nói trong quá trình mặc cả hay thương lượng, kể cả làm sao để bày tỏ sự bất đồng mà vẫn không làm phương hại đến mối quan hệ.

Bạn cũng được học cách vừa bác bỏ ý kiến của người khác, vừa đưa ra một đề nghị mới.

Bài tập

Bài học PDF này bao gồm những mẫu câu giúp chấp thuận đề xuất; chấp thuận có điều kiện hay từ chối và đưa ra một đề nghị khác. Bạn cũng sẽ được học một số thuật ngữ và thành ngữ dùng trong ngoại thương, thương mại như ‘pro rata’, ‘F.O.B’, ‘T.T’…

Phần bài tập sẽ giúp ôn lại từ vựng và mẫu câu từ chối lịch sự.