Thương lượng - chuẩn bị và sắp xếp

Thương lượng - chuẩn bị và sắp xếp

Thương lượng - chuẩn bị và sắp xếp

Chuẩn bị cho buổi thương lượng, sắp xếp điểm gặp gỡ và phổ biến chi tiết cần thương lượng.

Có bảy bước chuẩn bị để có thể gặt hái được thành quả tốt đẹp trong cuộc thương lượng.

Bạn cũng sẽ làm quen với cách sắp xếp địa điểm gặp gỡ phù hợp, giới thiệu thành viên và tạo được sự đồng thuận về nội dung cuộc họp.

Ngoài ra, bạn cũng phải để ý đến vấn đề phổ biến những chi tiết cần thiết liên quan đến cuộc thương lượng, học một số từ ngữ diễn tả chuỗi sự kiện và cách phác họa diễn tiến cuộc họp.

Bài tập

Bài học PDF này bao gồm những mẫu câu giúp sắp đặt công việc trước khi vào họp: chào đón, ước tính thời gian cuộc họp và khẳng định lại nội dung sẽ thảo luận. Phần bài tập sẽ giúp ôn lại những từ vựng của hội thoại trong bài nghe.