Thương lượng - giải quyết mâu thuẫn

Thương lượng - giải quyết mâu thuẫn

Thương lượng - giải quyết mâu thuẫn

Bạn sẽ biết làm thế nào để đối phó khi có mâu thuẫn, đồng thời tìm hiểu cách kết thúc cuộc thương lượng.

Bạn sẽ học được rằng bất đồng đôi khi cũng có lợi và giúp cho các bên hiểu nhau kỹ hơn nếu được giải quyết đúng cách.

Bạn sẽ biết cách trấn an và khích lệ người khác cũng như tóm tắt những thỏa thuận đã đạt được để hoàn thành cuộc thương lượng.

Bài tập

Bài học PDF này bao gồm những mẫu câu giúp đưa ra lời giải thích, giải quyết vấn đề còn khúc mắc và ghi nhận tiến triển. Bạn sẽ được giải thích nghĩa của thành ngữ ‘on the right track’ và ‘good faith’.

Phần bài tập sẽ giúp ôn lại từ vựng và ngữ pháp của thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh.