Than phiền và sự cố - báo tin không vui

Than phiền và sự cố - báo tin không vui

Than phiền và sự cố - báo tin không vui

Xử lý khi đơn đặt hàng hay thanh toán bị trì hoãn cũng như cách thông báo và phản ứng trước tin xấu.

Trong văn hóa phương Tây đặc biệt là kinh doanh, đúng hẹn khi giao dịch hết sức quan trọng.

Bạn sẽ tìm hiểu xem phải xử trí như thế nào trong trường hợp đơn đặt hàng hay tiền thanh toán bị sự cố.

Ngoài ra, bạn cũng sẽ học cách diễn tả bằng tiếng Anh khi phải bày tỏ thái độ quyết liệt cũng như phải báo tin không vui hay nhận được tin tức không tốt như thế.

Bài tập

Bài học PDF này bao gồm những mẫu câu có thể dùng khi phải đưa ra tối hậu thư hay cần báo tin xấu.

Bạn sẽ được giải thích nghĩa của một số thành ngữ trong kinh doanh: ‘outlet’, ‘outsource’ và ‘consignment’. Phần bài tập sẽ giúp ôn lại từ vựng và câu điều kiện dạng một.