Thuyết trình - biểu đồ và số liệu

Thuyết trình - biểu đồ và số liệu

Thuyết trình - biểu đồ và số liệu

Cách trình bày và diễn giải số liệu, thông số trên biểu đồ trong thuyết trình kinh doanh. 

Học cách diễn tả khi phải giới thiệu những dữ kiện được chiếu lên màn hình, trình bày các thông số trên biểu đồ và đáp lại một câu hỏi bất ngờ ra sao.

Ngoài ra, bạn cũng sẽ học cách hướng dẫn người tham dự để họ theo dõi những số liệu trên một bảng liệt kê cũng như tên gọi của một số loại biểu đồ bằng tiếng Anh.

Bài tập

Bài học PDF này bao gồm ngôn ngữ diễn tả và tên gọi của các loại đồ thị. Phần bài tập sẽ giúp bạn ôn lại những từ vựng mới trong bài nghe và luyện tập cách mô tả các biểu đồ, số liệu kinh doanh.