Thuyết trình - chuẩn bị và giới thiệu

Thuyết trình - chuẩn bị và giới thiệu

Thuyết trình - chuẩn bị và giới thiệu

Cách chuẩn bị và thực hiện một bài thuyết trình cũng như chọn phong cách trình bày phù hợp.

Bạn sẽ được tìm hiểu về cách giới thiệu người thuyết trình theo cách trang trọng hay thân mật.

Bài học còn thông tin về chuẩn bị bài thuyết trình, giúp người nghe nắm được bố cục bằng cách dùng các trạng từ ‘first’ hoặc ‘firstly’, ‘second’ hoặc ‘secondly’… và ngôn ngữ cử chỉ trong văn hóa phương Tây.

Bài tập

Bài học PDF này bao gồm các cách để giới thiệu buổi thuyết trình, các trạng ngữ giúp chỉ thứ tự các vấn đề sẽ trình bày và một vài bí quyết giúp bạn thuyết trình một cách tự tin hơn.

Phần bài tập sẽ giúp bạn ôn lại những từ vựng mới trong bài nghe và luyện tập sắp xếp thứ tự cho bài thuyết trình.