Thuyết trình - kết thúc một tiểu mục

Thuyết trình - kết thúc một tiểu mục

Thuyết trình - kết thúc một tiểu mục

Cách giải thích khi gặp trục trặc trong khi thuyết trình và tóm lược một phần của bài thuyết trình.

Bạn sẽ tiếp tục học cách thực hiện một bài thuyết trình với những cách thông báo hay nhấn mạnh nội dung sắp trình bày, xử trí ra sao khi máy móc bị trục trặc hay gặp sự cố và kết thúc một điểm của buổi thuyết trình.

Bài học cũng cho thấy tầm quan trọng của việc lập kế hoạch dự phòng.

Bài tập

Bài học PDF này bao gồm các mẫu câu dùng để mào đầu, tóm lại vấn đề vừa nói, một số thành ngữ hay tiếng lóng được dùng khi gặp phải sự cố lúc thuyết trình. Phần bài tập sẽ giúp bạn ôn lại những từ vựng mới trong bài nghe.